Ordlista

Den här ordlistan innehåller begrepp som används när man pratar om Bitcoin och andra kryptovalutor.
(Sorterat i alfabetisk ordning efter det engelska begreppet)
Använd CTRL F (command F på mac) för att söka efter begrepp på antingen engelska eller svenska.


Adress (address)

 • En bitcoinadress ser ut ungefär så här: “1F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o5GNn4xqX”. Den består av en string av bokstäver och siffror. (Det är egentligen en kodad base58check version av din publika nyckel 160-bit hash.) Precis som när du ber andra skicka ett email till din emailadress, ska du när du ber andra att skicka bitcoins ge dem din bitcoinadress. Detta gäller även i princip alla andra kryptovalutor.

BIP

 • Bitcoin Improvement Proposal. Ett gäng av förslag som medlemmar av bitcoin-communityn har lämnat in för att förbättra Bitcoin.

Bitcoin

 • Namnet för valutan (coinet), nätverket och mjukvaran.

Block

 • En gruppering av transaktioner, markerat med en tidpunkt, och ett “fingerprint” från det föregående blocket. Blockets header är hashad för att producera ett bevis för arbete (proof of work), och därigenom verifiera transaktionerna. Verifierade block är tillagda till huvud-blockkedjan (the blockchain) genom konsensus i nätverket.

Blockkedja (blockchain)

 • En lista av verifierade block, där varje block är länkat till föregående block hela vägen till genesisblocket (the genesis block).

Byzantine Generals Problem

 • Ett pålitligt datorsystem måste kunna klara ett problem i en eller fler av dess komponenter. Ett problem i en komponent kanske uppvisar ett typ av beteende som ofta blir förbisedd. Mer specifikt, skicka motsägande information till olika delar av systemet. Problemet att hantera dessa typ av problem kallas abstrakt  ‘’The Byzantine Generals Problem”.

Coinbase

 • Ett speciellt fält som används som enda inmatningen i en coinbase-transaktion. Ska inte förväxlas med coinbase-transaktion eller företag Coinbase, där du kan köpa och sälja coins.

Coinbase-transaktion (Coinbase transaction)

 • Den första transaktionen i ett block. Alltid skapad av en miner.

Kall lagring (cold storage)

 • Menas att ha en reserv av kryptovalutor offline. Kall lagring är uppnått när privata nycklar är skapade och lagrade i en säker offline miljö. Kall lagring är viktigt för alla som äger kryptovalutor. Datorer som är online är sårbara för hackers och bör inte användas för att lagra en betydande summa av kryptovalutor.

Färgade coins (colored coins)

 • Ett “open source’’ Bitcoin 2.0 protokoll som möjliggör för utvecklare att skapa digitala tillgångar “ovanpå” bitcoins blockkedja, genom utnyttjandet av funktionerna utöver valutan.

Konfirmationer (confirmations)

 • När en transaktion är inkluderad i ett block, har den 1 konfirmation. Så fort som ett annat block är “mineat” på samma blockkedja har transaktionen 2 konfirmationer, och så vidare. Sex eller fler konfirmationer ses som tillräckligt med bevis för att en transaktion inte ska upphävas.

Konsensus (consensus)

 • När flera noder (nodes), oftast de flesta noderna i nätverket, alla har samma blocks i deras lokalt verifierade blockkedja. Ska inte förväxlas med Konsensus-regler.

Konsensusregler (consensus rules)

 • Block-verifikationsregler som fulla noder följer för att bevara i konsensus med andra noder. Ska inte förväxlas med Konsensus.

Svårighet (difficulty)

 • En inställning för hela nätverket som som kontrollerar hur mycket datorkraft som krävs för att producera “bevis av arbete” (proof of work).

Svårighets-omfördelning (difficulty retargeting)

 • En omräkning i hela nätverket av svårigheten. Detta sker en gång varje 2016 blocks och tar hänsyn till hashingkraften (the hashing power) av de förgående 2016 blocksen.  

Svårighetsmål (difficulty target)

 • En svårighet där all datorkraft i nätverket hittar ett block ungefär var tionde minut.

Dubbelspendering (double spending)

 • Dubbelspendering är resultatet av att framgångsrikt lyckas spendera en viss summa pengar mer än en gång. Bitcoin skyddar sig från dubbelspendering genom att verifiera att varje transaktion är tillagd i blockkedjan, detta för att säkra att summan i transaktionen inte har spenderats innan.

ECDSA

 • Elliptic Curve Digital Signature Algorithm eller ECDSA är en kryptografisk algoritm som används av Bitcoin för att säkra att tillgångar bara kan spenderas av dess rätta ägare.

Arvode (fees)

 • Avsändaren av en transaktion inkluderar ofta ett arvode till nätverket för bearbetning av den tillfrågade transaktionen. De flesta transaktioner kräver ett arvode på 0,5 mBTC.

Fork

 • Fork, kallas också för “accidental fork”, händer när två block eller flera blocks har samma blockhöjd, vilket leder till att blockkedjan grenas. Det händer oftast när två eller flera miners hittar blocks samtidigt. Kan också hände under en potentiell hackerattack.

Genesisblock (genesis block)

 • Det första blocket i blockkedjan, används för att inleda kryptovalutan.

Hard fork

 • Hard fork, kallas också “Hard-Forking Change”, är en permanent avvikelse i blockkedjan, händer oftast när icke uppdaterade noder inte kan verifiera blocks skapade av upgraderade noder. Ska inte förväxlas med fork, soft fork, software fork eller git fork.

Hårdvaruplånbok (hardware wallet)

 • En hårdvaruplånbok är en speciell typ av plånbok som lagrar användares privata nycklar i en säker hårdvara.

Hash

 • Ett digitalt fingeravtryck av någon binär input.

ICO (Initial Coin Offering)

 • En ICO , som går att likna med crowdfunding, är en händelse då ett företag erbjuder en egen kryptovaluta till allmänheten i syfte att få in kapital. De släpper oftast ett specifikt antal “krypto-tokens”, oftast i utbyte mot Bitcoin, men i många fall även fiatvalutor. Som ett resultat får företaget kapital för att finansiera produktutvecklingen och investerarna får sina krypto-tokens. Dessutom har de fullständigt ägande av dessa tokens.

Blixtnät (lightning netowrk)

 • Blixtnät är ett förslag på att implementera “Hashed Timelock Contracts” (HTLSs) med dubbelriktade betalningskanaler, vilket tillåter betalningar att säkert dirigeras över ett flertal “peer-to-peer” betalningskanaler. Det här tillåter formationen av ett nätverk där varje användare på nätverket kan betala någon annan, trots att de inte har en direkt kanal mellan sig.

Låstid (Locktime)

 • Låstid, eller i mer tekniska temrer nLockTime, är delen av transaktionen som indikerar tidigaste tiden, eller tidigaste blocket, när transaktionen kan bli tillagt på blockkedjan.  

Minnespool (Mempool)

 • Minnespoolen är en samling av all transaktionsdata i ett block som har blivit verifierat av bitcoin-noder, men inte än bekräftad.

Merkle tree

 • Ett träd konstruerat av hashning av parat data (löven), sen parning och hashning av resultatet till en enda hash är kvar, “the merkle root”. I bitcoin, är löven nästan alltid transaktioner från ett block.

Miner

 • En nod i nätverket som hittar verifierat “bevis av arbete” (proof of work) för nya block, genom repeterad “hashning”. Alltså, en miner verifierar och bearbetar transaktionerna i nätverket. 

Nätverk (network)

 • Ett peer-to-peer nätverk som sprider transaktioner och block till alla Bitcoin-noder i nätverket.

Nod (node)

 • En nod är en del av nätverket. En fullt fungerande nod är en dator som har hela huvudboken nedladdad (alltså alla block, som innehåller alla transaktioner sen blockkedjan begynnelse). Desto fler fullt fungerande noder, desto säkrare är nätverket.

Nonce

 • “Noncen” i ett bitcoinblock är ett 32-bit (4-byte) fält vars värde är satt så att hashen av blocket kommer innehålla en sats som börjar på nollor. Resten av fälten bör inte ändras på, eftersom de har en definierad betydelse.

Öppen Tillgångs-protokoll (Open Asset protocol)

 • Det öppna-tillgångs-protokollet är ett enkelt och kraftfullt protokoll byggt ovanpå Bitcoins blockkedja. Det tillåter emittering och överföringar av användarskapade tillgångar. Det öppna tillgångs-protokollet är en utveckling av konceptet “färgade coins”

Föräldralöst block (orphan block)

 • Ett block vars “parent block” inte har bearbetats av den lokala noden, så de kan inte bli fullt verifierade ännu.

Output

 • Output, transaktions-output, eller TxOut är en output i en transaktion vilket innehåller två fält: Ett värdesfält för överföring av noll eller fler “satoshis” och ett pubkey-script för att indikera vad för krav som måste uppfyllas för att dessa satoshis ska bli överförda.

Mining pool

 • “Pool mining” är ett mining-tillvägagångssätt där flertal genererande klienter tillför för att skapa nästa block, och sedan splittar de på belöningen i relation till hur mycket datorkraft de tillförde.

Bevis av Andel (Proof-of-Stake, PoS)

 • Bevis av Andel är en metod som ett kryptovalutanätverk använder för att försöka uppnå distribuerad konsensus. PoS ber användare att bevisa sitt ägande av en viss andel kryptovaluta.

Bevis av Arbete (Proof-of-Work)

 • En del av data som kräver signifikant datorkraft att hitta. I Bitcoin, måste miners hitta numeriska lösningar till SHA256-algoritmen som möter nätverkets breda mål, “svårighetsmålet” (difficulty target).

Belöning (reward)

 • En summa inkluderad i varje nytt block, som en belöning av nätverket till minern som hittade “bevis av arbete”-lösningen. Det är i dagsläget 12,5 BTC per block.

Satoshi

 • Är den minsta valören av en Bitcoin som kan registreras på blockkedjan. Det är 0,00000001 bitcoin och har fått sitt namn av Bitcoins skapare, Satoshi Nakamoto.

Satoshi Nakamoto

 • Satoshi Nakamoto är namnet använt av personen eller personerna som designade bitcoin och skapade den första versionen, Bitcoin Core. Som en del av genomförandet skapade de också den första blockchain-databasen. I processen var de dem första som löste dubbel-spenderings-problemet för digital valuta. Deras identitet är fortfarande okänd.

Segregated Witness (SegWit)

 • SegWit är ett förslag för att uppgradera Bitcoin-protokollet, vars teknologiska innovation separerar signaturdata med transaktionsdata. SegWit är en förändring som gör Bitcoins protokollregler mer sparsamma.

Soft fork

 • Är en temporär fork i blockkedjan vilket ofta händer när miners som använder icke-uppdaterade noder inte följer en nytt konsensus-regel. Ska inte förväxlas med fork, hard fork, software fork or git fork.

Tidlås (timelocks)

 • Ett tidlås är en typ av belastning som begränsar spendering av bitcoins till en specifik tidpunkt eller blockhöjd.

Transaktions-pool (transaction pool)

 • En obeställd kollektion av transaktioner som inte är i blocks i huvudblockkedjan, men har input-transaktioner.

Icke-spenderat transaktions-output (unspent transaction output, UTXO)

 • UTXO är icke-spenderad transaktions-output, alltså kan det användas som en input i en ny transaktion.

Plånbok (wallet)

 • Mjukvara som håller alla dina bitcoin-adresser och hemliga nycklar. Använd det för att skicka, ta emot och lagra dina bitcoins.

 

Dela gärna detta med vänner om du vill, och kommentera vad du tycker. Samt maila nått roligt eller tråkigt till: hello@chainit.se om du känner för det. Chainit är konstant under utveckling, så hör gärna av dig med feedback.

 


Källor:
– Antonopoulus, Andreas. Mastering Bitcoin. 2nd Edition. O’Reilly Media. 2017