Monero är digitala kontanter. Det är som Bitcoin, men allt du gör är helt anonymt, och inte “pseudonymt” som med Bitcoin. Syftet med denna text är att ge en överblick på vad Monero är, hur de fungerar och vilka fördelar och nackdelar Monero har i relation till Bitcoin. Om du inte har grundläggande förståelse för Bitcoin, läs Vad är Bitcoin? innan du läser denna text.

Monero skiljer sig från Bitcoin på 3 sätt:

  1. Personlig integritet
  2. Mining
  3. Skalbarhet

Personlig integritet

Monero är absolut helt anonymt. Avsändaren, mottagaren och beloppet i varje transaktion visas inte för någon. Användares publika nycklar visas inte på blockkedjan. Varje enskild transaktion har sin egen helt unika transaktions-adress, du kan inte välja att återanvända adresser, vilket är motsatsen jämfört med Bitcoin, där återanvändning av adresser i många fall är en ganska svår process. Detta gör att Monero-coinsen du äger inte är kopplade till din publika adress, som de är med Bitcoins. Alltså kan du säga din publika nyckel till folk, utan att de kan se hur rik du är.

Hur är då detta möjligt?

När du skickar coins med Monero till en mottagares publika adress, vad som egentligen händer är att du skickar coins till en ny slumpvist skapad “one-time destination adress“. Detta innebär att den publika listan (blockkedjan) inte innehåller någon information som säger att coins har levererats till mottagarens publika adress.

För att inte koppla coins som du skickar till din publika adress används något som kallas “ring signatures. Ring signatures möjliggör “transaktions-mixning”, vilket innebär att när coins skickas, så väljer du (avsändaren) slumpmässigt flertalet andra användare för att synas i transaktionen som möjliga källor av coinsen. Men coinsen kommer egentligen bara från dig (1 avsändare). På detta sätt kan ingen se vilken den egentliga källan av coinsen är. Något som kallas “key images” är anslutet till varje ring signature, detta är för att säkra att det enkelt kan upptäckas om avsändaren anonymt försöker spendera coins två gånger, detta fungerar trots att ingen kan se den egentliga källan för coinsen. Key images löser alltså dubbel-spenderings-problemet (“the double spending problem”). Så både avsändaren eller mottagaren i en transaktion avslöjar aldrig sina publika adresser i blockkedjan.

Vad registreras då i blockkedjan?

Din publika adress kommer alltså aldrig nämnas i transaktions-registret på blockkedjan. Istället läggs en “stealth adress till i registret som bara du (din wallet) kan koppla till de coins du äger. Detta görs genom användning av din hemliga “view key. För att kunna se hur många coins du äger behöver du söka igenom blockkedjan och identifiera dina transaktioner, precis som i Bitcoin. Men i Monero, eftersom adresserna i blockkedjan inte är kopplade till dig, behöver du använda din view key för att koppla dina transaktioner till dig, och därigenom se ditt saldo. Du kan även dela din “hemliga view key” med andra om du vill det. Detta möjliggör att du kan visa för andra hur mycket coins du äger, det är praktiskt om ni t.ex. ska göra affärer tillsammans.

En förlängning av ring-transaktions-systemet är nu tillagt till Monero, och det kallas “RingCT (Ring Confidential Transaction)”. RingCT möjliggör inte bara att källan av coinsen är döljd i en transaktion, de döljer också beloppet av coins som har skickats, från att vara synliga på Blockkedjan.

En transaktion med Monero:

Alltså, avsändaren, mottagaren och beloppet i en transaktion är helt anonymt. De publika adresserna och betalningsinformationen läggs inte till på blockkedjan och är därför inte synliga för andra.

Mining

Bitcoins mining-algoritm körs extremt mycket snabbare på datorer som är skräddarsydda för just mining (ASICs datorer) än på vanliga datorer. Detta innebär att det är i princip helt meningslöst för användare med vanliga datorer att delta i miningprocessen för Bitcoin. Moneros mining-algoritm är annorlunda, den är specifikt skapad för att ASIC-datorer inte ska ha några marginella fördelar framför vanliga datorer. Detta leder till att fler människor världen över kan ha sin mining-mjukvara påslagen på sin hem- eller jobbdator. Detta decentraliserar mining-processen.

Skalbarhet

När transaktioner görs i Bitcoins eller Moneros nätverk, läggs de till i block. I Monero produceras block i snitt med 2 minuters mellanrum, och i Bitcoin produceras de var 10:de minut. Med bitcoin så har block en begränsad storlek. Detta leder till problem när antalet transaktioner blir högt, läs mer om denna problematik här: Bitcoin största utmaning – Skalbarhet och så kan de lösasMonero är redan från starten skapad för att klara av ett stort antal transaktion, detta görs genom att ha blocks vars storlek justeras automatiskt beroende på antalet transaktioner. Alltså, Monero är redo för stora, eller i princip obegränsade, transaktionsvolymer.

Risker för Monero

En monero-transaktion är större än en bitcoin-transaktion, en typisk transaktion med Monero är i snitt 1-5 kB medans en transaktion med bitcoin i princip alltid är under 1kB. Kort sagt beror detta på att den högre grad av anonymitet som Monero har medför att varje transaktion innehåller mer transaktionsdata.

Att ha både relativt stor transaktionsdata per transaktion samt justerbar blockstorlek kan leda till problem. Om vi säger att Monero skulle ha lika många transaktioner som bitcoin har idag, efter SegWit, alltså ungefär 14-21 transaktioner/sekund, och en genomsnittlig transaktion med Monero är 2,5 kB. Detta skulle göra att 1,1 – 1,7 TB i endast transaktionsdata skulle läggas till på blockkedjan varje år. Tänk detta i relation till att hela Bitcoins blockkedja i dagsläget är 133 GB efter 8 år. Så risken för att Monero på sikt är att blockkedjan blir så stor att bara få människor och företag med väldigt mycket lagring kan bli fulla noder (se “nod” i ordlistan). Detta medför att färre verifierande av transaktioner bli centraliserat. 

Dock kan lösningar som SegWit och Lightning network också appliceras på Monero. Dessa lösningar gör att antalet transaktioner kan öka, utan att blockstorleken behöver öka.

Om du vill köpa Monero gör så här:

  • Först och främst måste du äga bitcoin. Om du inte gör det ännu så rekommenderar vi Coinbase för att köpa. Klicka här så får du 79 kr (10 $) gratis när du signar upp.
  • Nu äger du bitcoin. Och har dem i en Wallet (Coinbase Wallet fungerar fint, om du inte har tänker köpa för stora belopp).
  • Sedan går du in här: getmonero.org där en steg för steg förklaring finns.
  • Om du inte behöver en steg för steg-förklaring kan du gå in direkt på https://shapeshift.io/ och byta dina Bitcoins till Monero.

Slutord:

Kommer Monero ta över tronen från Bitcoin som största kryptovaluta? Är anonymitet så viktigt för människor så att Monero kommer bli den universella kryptovalutan? Dessa frågor är såklart väldigt svåra att svara på. Jag har lite egna idéer gällande detta, men mer om de i en kommande text.

Om det var något ord eller begrepp som du inte förstod eller är mer nyfiken på kolla in vår ordlista.

Rekommendationer:

Dela gärna denna artikel med vänner om du vill, och kommentera vad du tycker. Samt maila nått roligt eller tråkigt till: hello@chainit.se. Chainit är konstant under utveckling, så hör gärna av dig med feedback.


Källor:
– https://getmonero.org/
– https://www.monero.how/monero
– https://www.youtube.com/watch?v=6DQb0cMvU7I

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.